Aarhus for health, innovation, entrepreneurship = progress!

by

image001

 

Det helt overordnede sigte med Aarhus Kommunes engagement i SW Health Aarhus er at få flere til at involvere sig aktivt i udviklingen af den danske sundheds- og omsorgssektor. Kombinationen af flere borgere med behov for støtte og hjælp (grundet sygdom, handicap og alder) og pressede offentlige budgetter medfører et massivt behov for at udtænke og udvikle nye løsninger. Der er brug nye hjælpemidler, nye serviceydelser – der kan sikre, at den offentlige sundhedssektor kan løse opgaven bedre, hurtigere, billigere – i sidste ende til gavn for os alle som borgere i Aarhus/Danmark. Skal vi lykkes med dette er der brug for nye ideer, nye talenter og ildsjæle, nye samarbejdsrelationer og –metoder, mm – og Aarhus Kommune ser Startup Weekend Health Aarhus som en mulig løftestang for dette.